Prodej, pronájem

Chcete prodat, koupit či pronajmout byt, rodinný domek, chatu, chalupu, pozemek, zahrádku či garáž?

Co udělat nejdříve?

Nejprve byste si měli promyslet , proč k takové transakci chcete vůbec přistoupit a kolik můžete strávit času s její realizací. Říkáte si, že takovou „maličkost“ zvládnete sami, i když jste doposud nic takového nedělali? V takovém případě důkladně zvažte všechna pro i proti. Mějte na paměti, že neznalost jediného kroku z mnoha, které jsou k úspěšné realizaci nutné, Vás může připravit nejen o Váš drahocenný čas a značné finanční částky, ale také Vás zavléci do dlouholetých soudních sporů.

Nemáte-li s podobnou obchodní transakcí zkušenosti, pak byste ji měli svěřit do péče odborníka, stejně tak, jako byste to udělali třeba při koupi nového auta, zahraničního zájezdu, apod.

Jak poznám tu správnou realitní kancelář?

V případě, že se rozhodnete obrátit na odborníky, kteří tyto služby poskytují, tedy na realitní kancelář, je na místě otázka jak poznám solidní firmu a vyhnu se těm, jejichž služby nejsou na dostatečné úrovni a mohli by mě buď z neznalosti či dokonce záměrně poškodit?


 

 • Vyhledávejte služby zavedených realitních kanceláří, vyhýbejte se jednotlivcům slibujícím fantastické nemovitosti, fantastické ceny a „bezplatné“ služby.
 • Při výběru realitní kanceláře si všímejte jejího vybavení, jednání pracovníků a celkové atmosféry, řekne Vám to víc než jakákoli reklama.
 • Požadujte informace o způsobu práce kanceláře, většina z nich už dnes má svou historii a může Vám předložit reference.
 • Dbejte na úplnost zprostředkovatelské smlouvy, vyžadujte přesné znění ve všech jejích ustanoveních, zvláště pak v termínech a výši provize,pokud máte pochybnosti, vyžádejte si před podpisem konzultaci odborníka.
 • Kupujete-li nemovitou věc , vyžádejte si doklad o tom, že realitní kancelář je oprávněna ji k prodeji nabízet,ušetříte si tak čas, peníze a zklamání.
 • Kupovanou nemovitou věc si důkladně prohlédněte, máte-li pochybnosti, konzultujte je s odborníkem,vyžádejte si nahlédnutí do základních dokumentů , jakož i další dostupné informace.
 • Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, než si vše pečlivě zvážíte,žádná solidní realitní kancelář Vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí.

Jednejte seriózně, protože při respektování výše uvedených zásad jste si určitě vybrali tu správnou realitní kancelář.

Proč zvolit právě naši realitní kancelář ?

Naše kancelář je členem Asociace realitních kanceláří České republiky, tudíž je při své práci vázána dodržováním etického kodexu realitního makléře – člena asociace, v případě jeho porušení se vystavuje nezanedbatelným sankcím sankcím.

Všichni pracovníci jsou absolventy náročných kurzů, zahrnujících obsáhlou problematiku realitní a správcovské činnosti.

Již od roku 2001 máme s Generalli pojišťovnou,a.s. uzavřenou pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z naší činnosti a to až do výše 5 mil.Kč.

Naše kancelář již do své činnosti implementovala nařízení EU č.2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

 

Potřebné doklady

Pro úvodní jednání v realitní kanceláři si připravte doklady nezbytně nutné k uzavření zprostředkovávané smlouvy (postačují i staršího data, resp. jejich kopie) nejméně v rozsahu:

 • nabývací tituly k prodávaným či pronajímaným nemovitým věcem (dědické rozhodnutí, darovací smlouva, původní kupní smlouva, doklad o vydání věci, kolaudační rozhodnutí, apod.)
 • výpis z katastru nemovitostí
 • snímek katastrální mapy (příp.geometrický plán)
 • v případě zastupování majitele či dalších spoluvlastníků plnou moc
 • další dokumenty (např.znalecký posudek, technickou dokumentaci, …)

Pokud potřebné doklady nemáte k dispozici, tak je ve spolupráci s Vámi rádi doplníme , případně zaktualizujeme.