Naše služby

Co můžete očekávat?

Vlídné zacházení, profesionalitu, korektní přístup, diskrétnost a maximální výkon. Základní filosofií naší společnosti je poskytnout každému z klientů komplexní služby, počínaje posouzením ceny, zpracováním nabídky včetně fotodokumentace a videa, zajištěním potřebných podkladů jako jsou geometrické plány, nebo výpisy z katastru nemovitostí, sepis zprostředkovávané kupní či nájemní smlouvy,vklad do katastru nemovitostí až po zpracování daňového přiznání , příp. znaleckého posudku.

Naše provize zahrnující veškeré náklady s realizací obchodního případu spojené se pohybuje od 1% do 6% včetně DPH v závislosti na výši sjednané ceny.

Co umíme?

  • stanovení reálné ceny nemovitosti v daném čase, místě a podmínkách,
  • posouzení stavu nemovitosti s doporučením nejvhodnějšího postupu při jejím prodeji, pronájmu či koupi,
  • realizaci všech úkonů při prodeji či pronájmu nemovitých věcí potřebných, včetně zpracování návrhu nájemní či kupní smlouvy až po vklad do katastru nemovitostí,
  • zpracování prohlášení vlastníka budovy, resp.smlouvy o výstavbě, stanov SVJ, …
  • správu domů, bytů a komerčních objektů.


Kdo Vám bude k dispozici?

Tým profesionálně zdatných a ochotných spolupracovníků. Přestože naše společnost má omezený počet stálých zaměstnanců, umíme z našich externě spolupracujících odborníků v oblasti práva, daní a financí, znalců, geodetů a projektantů vytvořit optimální pracovní tým, využívající k řešení Vašich problémů skutečné specialisty v daném oboru.