O nás

První olomoucká správní,s.r.o. byla založena jako akciová společnost podpisem zakladatelské smlouvy dne 1.října 1997 pod obchodním názvem Koruna group,a.s. za účelem správy a provozování vlastního majetku a to obchodního domu „Koruna“ v Olomouci a hotelu „Kopanice“ v Žítkové v Bílých Karpatech na pomezí se Slovenskem. Po jejich prodeji a vypořádání akcionářů se v roce 2009 stal jediným vlastníkem společnosti Ing.Pavel Srovnal. Následně pak společnost Koruna group,a.s. postupně převzala od sesterské firmy První olomoucké realitní společnosti, a.s., správu činžovních domů v Olomouci tehdy výhradně ve vlastnictví soukromých osob.

V roce 2014 se společnost podřídila zákonu č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku a současně změnila organizační strukturu na monistický systém. Z důvodu harmonizace názvu s hlavním předmětem podnikání společnosti a to správní činností byl v  srpnu 2019 změněn obchodní název na První olomoucká správní, a.s. a v roce 2020 došlo k zásadní změně právní formy ke které bylo přistoupeno po zralé úvaze orientovat vlastní podnikatelskou činnost na správu domů a bytů zejména pro fyzické osoby, menší družstva a SVJ, vesměs neplátce DPH.

Ke dni 1.1. 2021 změnila akciová společnost svou právní formu na společnost s ručením omezeným s názvem První olomouckou správní,s.r.o., přičemž jediným společníkem zůstal dosavadní akcionář Ing.Pavel Srovnal st. Základní kapitál společnosti v současné době činí 300.000,-Kč a je v plné výši penězi splacen. V současné době společnost obhospodařuje 13 činžovních domů se 145 byty a nebytovými prostorami s ročním výnosem cca 9 mil.Kč.

Kontakt

Máte zájem o naše služby
a chtěli byste s námi spolupracovat?

Zavolejte nám

+420 585 223 666

Napište nám

info@prvniolomoucka.cz